Příběh Sárinky 28+5 t.t. 35 cm, 990 gramů, Ústí nad Labem