1. Podporovat rodiny s  předčasně narozenými dětmi poskytnutím sociálního poradenství a psychosociální podpory v této obtížné životní situaci

2. Zprostředkovat rodičům kontakty na další organizace specializující se na konkrétní problémy, které se mohou vyskytnout ve spojitosti s nezralostí dítěte

3. Vytvořit prostor pro sdílení zkušeností s rodiči, kteří touto situací prošli, a to formou setkávání rodičů, diskuzního fóra, rodičovských podpůrných skupin a akcí pro širokou veřejnost

4. Spolupracovat se zainteresovanými odborníky z řad neonatologů, psychologů, dětských neurologů, pediatrů a dalších v rámci zjišťování potřeb rodičů nedonošených dětí

5. Vzájemně sdílet a obohacovat sebe i ostatní zainteresované odborníky o teoretické znalosti a praktické zkušenosti vztahující se k problematice rodin s předčasně narozenými dětmi

6. Spolupracovat se zahraničními rodičovskými sdruženími na zlepšení zákonného rámce pro péči o nedonošené děti a jejich rodiče v rámci celé Evropské unie ( www.efcni.org)

7. Usilovat o zlepšení péče o předčasně narozené i jejich rodiče..

Napsat komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

clear formSubmit