1996

Historie našeho občanského sdružení je úzce svázána s Ústavem pro matku a dítě v Podolí. V roce 1996 PhDr. Daniela Sobotková poprvé zorganizovala v ÚPMD se svými blízkými spolupracovníky vánoční besídku, která byla nejprve určena jen pro rodiče, kteří byli součástí grantového projektu. Výzkumný projekt se jmenoval “Intervenční program pro nedonošené: pomoc rodičům vytvořit optimální podmínky pro vývoj jejich dětí“ a  získal grant Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR .
Jelikož se besídka všem moc líbila, konala se i další rok a s rodiči došlo k domluvě, že se budou scházet každý měsíc. Ve své závěrečné zprávě grantového výzkumného projektu PhDr. Sobotková psala o potřebě umožnit rodinám nedonošených dětí bližší vzájemné poznání a podněcovat jejich vzájemnou pomoc.  Prvním krokem pro naplnění svého prohlášení se stalo založení Klub rodičů a přátel nedonošených dětí  který byl přístupný všem rodičům, jimž se v ÚPMD narodilo nedonošené dítě.

Při vzájemných schůzkách Klubu rodičů PhDr. Sobotková navrhla, zda by si nechtěli tento klub vést rodiče sami. Na jedné schůzce s rodiči, kteří se účastnili práce na knize Narodilo se s problémy…, se uspořádala soutěž o název budoucího občanského sdružení. Vyhrál návrh paní Svátkové, která navrhla NEDOKLUBKO a stala se první předsedkyní.
O aktivitách Nedoklubka se postupně dozvídali další rodiče a Nedoklubko posléze překročilo práh ÚPMD a vydalo se do světa. Oficiální status Občanského sdružení získalo v roce 2002 zápisem na Ministerstvu vnitra a sdružení bylo přiděleno Identifikační číslo.
Pod vedením paní Svátkové sdružení vydalo tři informační brožurky- Jednotka intenzivní a resuscitační péče, Přinesli jsme si domů původně nezralé miminko a Výživa nedonošených dětí.

2006
Ke konci roku 2006 se do činnosti sdružení aktivně zapojila současná předsedkyně, Lenka Novotná, která byla v roce 2007 zvolena historicky druhou předsedkyní.

2011

V současnosti sdružení mimo uváděných brožurek nabízí rodičům i informační letáčky, help linku, službu laických poradkyň a možnost zapojení se do jednoho ze čtyř běžících projektů. Více informací můžete najít na stránce Projekty.

.