CZ_Czech_fb_WPD

Každý rok se celosvětově oslavuje Den předčasně narozených děti, 17. listopadu. Ani Česká republika není pozadu a spolek Nedoklubko v rámci listopadových oslav připravuje program oslav WPD 2015.

13.11.2015 proběhnou oslavy světového dne v prostorách paláce Žofín v Praze.

Oficiálně organizujeme odbornou konferenci s názvem Česká neonatologie. Jaká byla, jaká je a jaká bude? ve spolupráci s Českou neonatologickou společností ČLS JEP a společností Forinel Trading. Záštitu nad akcí převzal  ministr zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluk Němeček, MBA a generálním partnerem konference je společnost Abbvie.

Na odpoledne plánujeme setkání rodin předčasně narozených dětí s lékaři, lékařkami a sestřičkami, které se o ně staraly po narození, někdy i dlouhé měsíce…Pro děti bude připravený bohatý program.

Večer tradičně předáváme ceny Purpurového srdce osobnostem české neonatologie. Letos poprvé to bude v rámci benefičního večera ve Velkém sále paláce Žofín a výtěžek bude použit na pořízení pulsních oxymetrů do každého perinatologického centra intenzivní péče. V rámci benefiční akce vystoupí osobnosti českého showbusinessu, celým večerem budou provázet Richard Genzer a Michal Suchánek, patronem akce je pan režisér Jiží Menzel.

Velice se na naše oslavy těšíme, pokud se budete chtít jakkoli zúčastnit či podílet, napište!:-)

Lucie Žáčková

výkonná ředitelka Nedoklubka

zackova@nedoklubko.cz

Příběh Purpurové srdce :
Jednoho dne se narodilo děťátko, přišlo na svět nedonošené a maličké, ale dostalo se mu lásky jako jiným dětem. Jeho rodiče měli již od počátku pocítit tíhu osamocení. Dostalo se jim radosti z rodičovství, ale poznali i strach z možné ztráty dítěte, zažili radost ze zrození, ale i smutek z nesplněného snu. Měli přece žít čas radosti, ne čas plný smutku, hněvu a bolesti. Těžko mohli tito rodiče vědět, že nejsou sami… Celý příběh si můžete přečíst zde:

 .

Napsat komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

clear formSubmit