Preeklampsie v těhotenství

Co to je preeklampsie ? 

Preeklampsie je celkové onemocnění, které je zřejmě jako jediné přísně vázané na těhotenství.

Jedná se o onemocnění placenty, jinak řečeno tam, kde není placenta, nemůže být ani preeklampsie. Protože mateřský organizmus je v těhotenství řízen hormony plodu, i onemocnění placenty se projeví komplikacemi u matky. Na druhé straně však u preeklampsie není ohrožena jenom matka, ale i samotný plod. Hlavním projevem preeklampsie je zvýšený krevní tlak matky spojený s únikem bílkovin do moči.

Výskyt je různý, udává se cca 10 % těhotenství. Existují i rizikové faktory, které zvyšují pravděpodobnost výskytu, avšak preeklampsie se může objevit u kterékoliv těhotné. O něco vyšší riziko výskytu má mladá prvorodička, žena s vícečetným těhotenstvím, genetickou predispozicí (výskyt preeklampsie u matky) nebo s onemocněním cév.

Details

Preeklampsie v těhotenství

Preeklampsie je závažný stav, který postihuje v těhotenství 6 – 8 % žen. Nejčastěji se projevuje v druhé polovině těhotenství se zhoršením stavu na konci těhotenství.

Rizikové faktory pro vznik preeklampsie:

  • preeklampsie v osobní nebo rodinné anamnéze
  • první těhotenství,
  • věk pod 20 let nebo nad 40 let,
  • obezita
  • vícečetné těhotenství
  • těhotenská cukrovka
  • některá onemocnění před těhotenstvím – vysoký krevní tlak, cukrovka, migrény, revmatoidní artritida, onemocnění ledvin a jiné.
Details

Krátký interval mezi těhotenstvími snižuje riziko preeklampsie

Preeklampsie je přechodná, avšak potenciálně nebezpečná komplikace těhotenství, která postihuje 3-5% těhotných žen. Ačkoli příčiny preeklampsie nejsou zcela jasné, některé epidemiologické údaje ukazují na významnou roli imunologických mechanismů. Během prvního těhotenství je riziko preeklampsie přinejmenším dvakrát vyšší než při druhém či pozdějším těhotenství. Nedávno publikované studie ukázaly, že k poklesu rizika při druhém těhotenství dochází pouze…

Details

Preeklampsie: prevence, příznaky, léčba i osobní zkušenost

Popis preeklampsie  

Preeklampsie je závažný stav vznikající v těhotenství. Vyskytuje se asi ve 4–8% těhotenství. Je to stav vyznačující se zvýšeným krevním tlakem (hranice je 140/90) a bílkovinou v moči (0,5 g/24 hodin). Nemusí být přítomny edémy, jak se dříve předpokládalo. Samotné edémy bez přítomné hypertenze nemusí znamenat vůbec nic. Rozlišuje se mnoho typů a mezi klasifikacemi hypertenzních chorob v těhotenství panuje určitý chaos. Důležité pro kliniku je však pouze to, jestli je to tzv. preeklampsie superponovaná, nasedající na primární hypertenzi, která má prognózu horší. Nebo se objevila až v těhotenství. Zpravidla se tak stává ve dvacátém týdnu těhotenství a později. Její příčina tkví v tzv. endoteliální dysfunkci matky. Znamená to, že u ženy nejsou vyvážené pro a protisrážlivé krevní faktory, buňky cév tvoří více faktorů, které navozují vasokonstrikci, zúžení cév. Dalším faktorem je špatný vývoj placenty.

Details